Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2017

elcommendanterazielini
7614 4a01 500
Reposted fromkelu kelu viaebis ebis
elcommendanterazielini
3152 ccd8 500
Reposted fromherrnett herrnett viapdr320 pdr320
4673 d161

Proud to be dutch

Reposted frommyry myry via4poc 4poc
elcommendanterazielini
7974 f0a7
Reposted fromthalahassi thalahassi viafillandia fillandia
elcommendanterazielini
elcommendanterazielini
Reposted fromgruetze gruetze viafillandia fillandia
elcommendanterazielini
5230 f5e2
Reposted fromtfu tfu viafillandia fillandia
elcommendanterazielini
5124 8ff8 500
Reposted fromkelu kelu viafillandia fillandia
elcommendanterazielini
6826 34e9
Reposted fromlubieplacki lubieplacki viafillandia fillandia
elcommendanterazielini
1314 eece 500
Reposted frombiszkopcik biszkopcik viafillandia fillandia
elcommendanterazielini
0738 cbdd 500
Reposted fromTenSigis TenSigis viafillandia fillandia
elcommendanterazielini
Reposted fromFlau Flau viafillandia fillandia
elcommendanterazielini
9014 f2db 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viafillandia fillandia
elcommendanterazielini
1500 14fb 500
HOLY SHIT!!LAPUTA IS COMING!!
Reposted fromMeshirr Meshirr viafillandia fillandia
elcommendanterazielini
4438 32ee 500
Reposted fromfungi fungi viafillandia fillandia
elcommendanterazielini

WŁAŚNIE BYŁEM ŚWIADKIEM ROZCZAROWANIA TEJ DEKADY

Stoję na balkonie i ćmię sobie szluga, aż tu nagle do kosza na śmieci podlatuje gawron i jak nie zacznie rwać torebki ze środka, zapiera się nogami jak pojebany klapę sobie skrzydłem podtrzymuje, wysiłek godny jednej z 12 prac Herkulesa! 

No i tak szarpie się z tym koszem przez te dobre 3 minuty, aż w końcu jeb wyrwała, jest łup!!! 
No i rozpakowuje towar ze 'sreberka' zanurza dziób w tych 'pysznościach' aż tu nagle przychodzi smak... gówna. (bo to był kosz na psie gówna)
Stanął jak wryty i patrzy się w przestrzeń zdając sobie sprawę z tego, że teraz przez pół tygodnia wszystko mu będzie smakować tym gównem, bo przecież dzioba od środka se nie wyczyści.

KURWA MAĆ, ta klęska na tej ptasiej 'twarzy' wypaliła mi się już trwale w świadomości i jestem pewien, że będzie to ostatni obraz jaki zobaczę umierając i przeglądając flashbaki .........................

Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viafillandia fillandia
elcommendanterazielini
1336 6191
Reposted fromTenSigis TenSigis viafillandia fillandia
elcommendanterazielini

July 19 2017

elcommendanterazielini
9829 66d8 500
Reposted fromDagarhen Dagarhen viaebis ebis

July 18 2017

elcommendanterazielini
1435 07e4 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaebis ebis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl