Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2017

elcommendanterazielini
9014 f2db 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viafillandia fillandia
elcommendanterazielini
1500 14fb 500
HOLY SHIT!!LAPUTA IS COMING!!
Reposted fromMeshirr Meshirr viafillandia fillandia
elcommendanterazielini
4438 32ee 500
Reposted fromfungi fungi viafillandia fillandia
elcommendanterazielini

WŁAŚNIE BYŁEM ŚWIADKIEM ROZCZAROWANIA TEJ DEKADY

Stoję na balkonie i ćmię sobie szluga, aż tu nagle do kosza na śmieci podlatuje gawron i jak nie zacznie rwać torebki ze środka, zapiera się nogami jak pojebany klapę sobie skrzydłem podtrzymuje, wysiłek godny jednej z 12 prac Herkulesa! 

No i tak szarpie się z tym koszem przez te dobre 3 minuty, aż w końcu jeb wyrwała, jest łup!!! 
No i rozpakowuje towar ze 'sreberka' zanurza dziób w tych 'pysznościach' aż tu nagle przychodzi smak... gówna. (bo to był kosz na psie gówna)
Stanął jak wryty i patrzy się w przestrzeń zdając sobie sprawę z tego, że teraz przez pół tygodnia wszystko mu będzie smakować tym gównem, bo przecież dzioba od środka se nie wyczyści.

KURWA MAĆ, ta klęska na tej ptasiej 'twarzy' wypaliła mi się już trwale w świadomości i jestem pewien, że będzie to ostatni obraz jaki zobaczę umierając i przeglądając flashbaki .........................

Reposted fromPaseroVirus PaseroVirus viafillandia fillandia
elcommendanterazielini
1336 6191
Reposted fromTenSigis TenSigis viafillandia fillandia
elcommendanterazielini

July 19 2017

elcommendanterazielini
9829 66d8 500
Reposted fromDagarhen Dagarhen viaebis ebis

July 18 2017

elcommendanterazielini
1435 07e4 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaebis ebis

July 14 2017

elcommendanterazielini
3884 15b3 500
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viafillandia fillandia
elcommendanterazielini
6043 ca24
Reposted fromTenSigis TenSigis viafillandia fillandia

July 11 2017

4150 9f42 500
Reposted fromxargon xargon viaebis ebis
elcommendanterazielini

July 09 2017

elcommendanterazielini
tumblr_inline_orum42GM8S1rr1oyg_400 tumblr_inline_orum47sZsQ1rr1oyg_400 tumblr_inline_orum538zlw1rr1oyg_400 tumblr_inline_orum63fNdP1rr1oyg_400 tumblr_inline_orum68hnbH1rr1oyg_400 tumblr_inline_orum99vV0B1rr1oyg_400

cholitas luchadores, female luchadore wrestlers (via unboliviable.tumblr.com)

Reposted frommr-absentia mr-absentia viafillandia fillandia
elcommendanterazielini
9518 aa45
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej viafillandia fillandia
elcommendanterazielini
9470 2b45 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viafillandia fillandia
elcommendanterazielini
2135 92a9 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viafillandia fillandia

July 07 2017

elcommendanterazielini
elcommendanterazielini
7027 47e7 500
Reposted from100p 100p viaatheism atheism
elcommendanterazielini
8419 93bd
Reposted fromfungi fungi viaebis ebis
elcommendanterazielini
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl